Author Archive

Takim me Olof Palme International Center

Posted by:

Me datë 27.01.2017 Përfaqësues të Olof Palme International Center zhvilluan takim pune me Kryetarin e FSSHK-së Dr. Blerim Syla.Përfazqëuesi I kësaj organizate nga Suedia Z.Johan Schmidt së pari falënderoi Kryetarin e FSSHK-së për gatishmërinë në lidhje me këtë takim dhe shpjegoi para të pranishmëve për punën të cilën Olof Palme Center është duke e zhvilluar në Kosovë konkretisht programi përfshin një përqendrim më të madh në forcimin e legjitimitetit të sindikatave dhe OJQ-ve për rritjen e aksesit në punë të ...

Continue Reading →
0

Delegacioni FSSHK-së në krye me Kryetarin Dr. Blerim Syla takoi Ministrin e Administratës Publike z. Mahir Yagcilar

Posted by:

Me datën 24.01.2017 Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla Nënkryetarët Blerim Delija dhe Dr. Xhemajl Selmani si dhe Zyrtarja Ligjore Znj. Nora Murataj  takuan Ministrin e MAP-it Z. Yagcilar si dhe kabinetin e tij në përbërje të Zëvendësministrit  Hyseni, Këshilltari i Lartë politik z. Krasniqi, Drejtori i Zyrës Ligjore Z. Shamolli, në këtë takim u diskutua për projektligjin mbi pagat i cili u votua në Qeveri të Republikës së Kosovës.

Qëllimi i këtij takimi ishte shprehja e shqetësimeve në lidhje me ...

Continue Reading →
0

Nënshkimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me partnerët e KOSANA 2017-2020

Posted by:

Me 19 Janar 2017  Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka  mbajtur takim të  rregullët me partneret e projekitit KOSANA.

Ky projekt do te vazhdoj të kontriboj  përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë sociale të popullatës në Kosovë përmes mbështetjes të pjesëmarrjes aktive nga shoqëria civile në lidhje me politikën shëndetësore e në veçanti në përkufizimin e sistemit të sigurimit shëndetësor. Projekti do të vazhdoj të bashkëpunoj deri në vitin 2020 me Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë Shoqata Kombëtare e Diabetit ...

Continue Reading →
0

NJOFTIM

Posted by:

Anulohet Konkursi për Pozitën: Zyrtar/e Ligjore, Vendi: Zyra Regjional e Sindikatës në Gjakovë, të shpallur  në Gazetën ditore  “Epoka e Re” nga data 29 Dhjetor 2015 deri më date 05 Janar 2016.

Me respekt,

Continue Reading →
0

Takim me përfaqësuesin e organizatës ARCHIDATA

Posted by:

Prishtinë-20.04.2016-Nënkryetarin I FSSHK-së Blerim Delija priti në takim përfaqësuesin e organizatës ARCHIDATA Z. Bohuslav Pokorny  dhe znj. Vatra Basha.

Gjatë këtij takimi z. Pokorny njoftoi në lidhje me projektin të cilin janë duke e zhvilluar në Kosovë në lidhje me harmonizimin e legjislacionit të BE-së me legjislacionin e Kosovës në fushën e kushteve të punës dhe sigurisë në punë.

Në takim u diskutua edhe për Këshillin  Ekonomiko Social gjegjësisht për amandamentin e Ligjit mbi KES-in duke marrë parasysh vërejtjet të cilat janë ...

Continue Reading →
0

Nënkryetari i parë i FSSHK-së Blerim Delija takon Ministrin e Shëndetësisë Dr. Imet Rahmani

Posted by:

Prishtinë 29.03.2016-Nënkryetari I parë I FSSHK-së Blerim Delija realizoi takim pune me Ministrin e Shëndetësisë Dr. Imet Rahmanin me të cilin u diskutan disa qështje të rëndësishme të cilat I ka ngritur FSSHK në periudha të ndryshme,qështjet konkrete të cilat u diskutuan në këtë takim ishin Kujdesi primar shëndetësor,Ligji për sigurime shëndetësore,Statuti I Spitaleve Rajonale dhe një sërë temash me interest ë përbashkët, siq janë pjesëmarrje në grupin punues për plotësim ndryshim të Ligjit për Shëndetësi si dhe udhëzimet administrative ...

Continue Reading →
0

Tryezë nga FSSHK në përkrahje të Solidar Suisse

Posted by:

Me datën 25 Mars 2016; Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovë FSSHK në përkrahje të Solidar Suisse Kosovë kanë prezentuar të gjeturat nga hulumtimi mbi “ Rritja e pagave të mjekëve specialist për kujdesin shëndëtesorë public të qëndrueshëm në Kosovë”. Raporti përshkruan disa fakte kyçe në lidhje me gjendjen aktuale dhe preferencat për të ardhmen, dhe se si ndryshimet në status quo-në mund të jenë të dobishme për sistemin shëndetësor të Kosovës. Pjesëmarrësit e takimit ishin udhëheqesit e qendrave ...

Continue Reading →
0

Mbahet kongresi i III-të, i FSSHK-ës

Posted by:

REZULTATI I VOTIMIT

Sot, më 14.10.2015, në Prishtinë,në Kongresin e III-të Zgjedhor të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës,në procesin për zgjedhjen e Kryetarit të FSSHK-së, Nënkryetarëve të FSSHK-së si dhe Kryetarit të Këshillit Drejtues të FSSHK-së.Në Kongres kanë qenë prezent 221 delegatë, ndërsa në votim kanë marrë pjesë 221 delegatë nga të cilët kunder kanë votuar 2 delegatë. Rezultati përfundimtar për zgjedhjen e Kryetarit të FSSHK-së, Nënkryetarit të parë të FSSHK-së , Nënkryetarin e FSSHK-së si dhe ...

Continue Reading →
0

Marrëveshjet e arritura mes FSSHK-së dhe subjekteve afaristafariste

Posted by:

Në  bazë të Ligjit 04/L-011 mbi organizimin sindikal në Kosovë  në Neni 9 paragrafin 4, “anëtarit të sindikatës i jepet kartela e anëtarësisë si dëshmi për anëtarësim”.

FSSHK- ja e  përkrahur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të projektit ”Përkrahin partnerët social” i financuar nga Bashkimi Evropian  i ka pajisë të gjithë anëtarët e saj me kartela.

marreveshjet e arritura mes ...

Continue Reading →
0

MSh dhe FSShK nënshkruajnë Kontratë Kolektive Sektoriale

Posted by:

Ministri i Shëndetësisë së Republikës së Kosovës, Imet Rrahmani  dhe Kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla sot në Ministrinë e Shëndetësisë, nënshkruan Kontratë Kolektive Sektoriale.

Me këtë rast Ministri Rrahmani tha se sot MSh-ja dhe FSShK-ja, nënshkruan Kontratën Kolektive Sektoriale, e cila është si rezultat i marrëveshjeve të  arritura në takimet e mëhershme, kemi arritur marrëveshje që të paguhet përvoja e punës, dhe besoj se ky obligim i yni ndaj profesionistëve shëndetësor do të realizohet shumë ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 4 1234
Creative Theme