Na Kontaktoni:


   Rr.Mustaf Kraja Z4-S3, Kati-5 Nr.17 Prishtinë,Kosovë
  +381 (0) 38 726 246
  +383 (0) 48 588 902

   info@fsshk.eu