Lajme dhe Ngjarje

NJOFTIM

Posted by:

Anulohet Konkursi për Pozitën: Zyrtar/e Ligjore, Vendi: Zyra Regjional e Sindikatës në Gjakovë, të shpallur  në Gazetën ditore  “Epoka e Re” nga data 29 Dhjetor 2015 deri më date 05 Janar 2016.

Me respekt,

0
Creative Theme