Lajme dhe Ngjarje

Takimi mes OMK-së dhe FSSHK-së

Posted by:

09 SHKURT 2023

Kryetari i Odës së Mjekëve, Dr. Pleurat Sejdiu, Dr. Faik Shatri, kryetar i Këshillit drejtues të OMK-së, Dr. Ejup Mazreku, anëtar i Këshillit drejtues të OMK-së, nënkryetarët Dr. Lauras Idrizi, Dr.Naser Gjonbalaj dhe Dr. Bajram Ajet, prokuror i OMK-së pritën në takim Znj. Tevide Imeri, kryetare e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë në Kosovë, Mr.Blerim Delija si dhe Dr. Bajram Kryeziu nënkryetarë të FSSHK-së.

Në këtë takim u diskutua për bashkërendimin e qëndrimeve të të dyja palëve, ndër to edhe tema aktuale e ligjit të pagave për punëtorët shëndetësor.

Takimi u përmbyll duke uruar për bashkëpunime të tjera në fushën e mjekësisë në nivel vendi.

0
Creative Theme