Lajme dhe Ngjarje

Takim me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Posted by:

Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla zhvilloj takim informativ me Përfaqësuesit të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në takim është diskutuar për gjendjen ekonomike në vend dhe posaçërisht në shëndetësi. Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla ka paraqitur kërkesat e Federatës :

1.Rritja e Propozuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës është e pa pranueshme për ne,

2.Të rritet numëri i të punësuarve në shëndetësi,

3.Të paguhen të gjitha beneficionet të dalura nga Kontrata Kolektive,

4.Të paguhen Specializantët dhe të sigurohen vendet e punës për Specialistët.

Për të gjitha këto Kryetar Syla ka paralajmëruar se nëse nuk do të këtë dialog social reagimet sindikale do të jenë të pa shmangshme. Po ashtu ju ka rikujtuar se FSSHK e ka të pezulluar Grevën.

0
Creative Theme