Lajme dhe Ngjarje

Takim me Kryetarin e Komunës së Mamushës

Posted by:

Me datë 27 Mars 2019 Kryetar i FSSHK-së Dr.Blerim Syla dhe stafi mbështetës realizuan takime me Kryetarin e Komunës së Mamushës Zt.Abdulhadi Krasniç dhe drejtorin e Drejtoratit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Social Zt.Rujdi Mazrek. Në kuadër të projektit ‘Trupat Regjionale për dialog social” të mbështetur nga Olof Palme International Center me seli në Suedi në bashkëpunim me OJQ PEN dhe QPA  të implementuar nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.

Gjatë këtij takimi Kryetari prezantoi planin e punës dhe dinamikën e veprimit, gjithashtu i njoftoi edhe me qëllimin e këtij projekti duke kërkuar nga Kryetar i Komunës, përkrahjen dhe gatishmërinë e Komunave në funksionalizimin e këtyre Trupave. Me funksionalizim të këtyre Trupave Regjionale po synojmë identifikimin e problemeve  që paraqiten në fushë e shëndetësisë dhe adresimin e tyre në nivelin qendrore, në mënyrë që më pas problemet e identifikuara të merren parasysh gjatë hartimit apo ndryshimit të udhëzimeve administrative apo akteve nënligjore, mandej sfidat, sukseset dhe shkëmbim të përvojave në sektorin e shëndetësisë gjegjësisht të kujdesit parësor shëndetësor e cila është porta e parë e pacientëve si shfrytëzues të shërbimeve shëndetësor . Iniciativa e ndërmarr nga FSSHK u mirëprit nga Kryetari i Komunës dhe Drejtori i Shëndetësisë  si dhe u shpreh gatishmëria  për përkrahjen si morale dhe institucionale në implementimin e këtij projekti, për  transparencën dhe adresimin e problemeve, me qëllim të rregullimit dhe ofrimit të shërbimeve sa më të mira  shëndetësore.

Trupa Regjionale do të përbëhet nga Drejtorët e Drejtoratit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Drejtorët e QKMF-ve, Përfaqësues të FSSHK-së nga Regjionet përkatëse dhe OJQ të cilat të cilat zhvillojnë aktivitet në sektorin e shëndetësisë.

0
Creative Theme