Lajme dhe Ngjarje

Letër e hapur për Presidentin e Republikës së Kosovës

Posted by:

I nderuari Z. President,

Duke u nisur nga fakti se shëndetësia kosovare ka gjetur gjithmonë mbështetje tek Ju,bëjmë ftesë publike që të mos e nënshkruani  buxhetin e rishikuar dhe të aprovuar në Parlament, pasi që gjatë rishikimit nuk janë marr parasysh kërkesat e FSSHK-së dhe me këtë rast edhe kërkesat e të gjithë punëtorëve shëndetësor.

Bazuar në deklaratat tuaja në lidhje me mbështetjen dhe përkrahjen institucionale të punëtorëve shëndetësor kërkojmë që  urgjentisht t’ia ktheni  në rishqyrtim Parlamentit të Republikës së Kosovës Ligjin mbi buxhetin duke marr parasysh kërkesat e FEDERATËS SË SINDIKATAVE TË SHËNDETËSISË SË KOSOVËS  të cilat janë:

  1. Aprovimin e shtesës në pagë bazuar në katalogun e Ligjit të Pagave
  2. Hartimin e Ligjit të Pagave konform vendimit të Gjykatës Kushtetuese(me disa ndryshime)
  3. Pagat jubilare bazuar në Kontratën Kolektive Sektoriale.

I nderuari  Z. President, është koha e fundit prej fjalëve në vepra, përkrahni punëtorët shëndetësor.

Me respekt,

Kryetari i FSSHK-së

Dr. Blerim Syla

0
Creative Theme