Lajme dhe Ngjarje

Komunikatë për media

Posted by:

Me date 23 Qershor 2022

Kryetarja e  FSSHK-së Mr.Tevide Imeri dhe Kryetarja e Komitetit të Rinisë së FSSHK-së Znj.Mirlinda Krasniqi kanë zhvilluar takim pune me kryesin e Komiteti Rinor të FSSHK-së.  Temë e këtij takimi ishte situata aktuale në shëndetësi, fuqizimi dhe roli i të rinjëve në sindikat, po ashtu u diskutua për objektivat dhe aktivitetet të Komitetit të Rinor të Federatës së Sindikatës të Shëndetësisë së Kosovës gjatë viti 2022. Kryetarja e Komitete të Rinisë Znj.Mirlinda Krasniqi i njoftoj të pranishmit lidhur me pjesëmarrjen në takim të Rrjeti të Rinisë të ESPU të mbajtur në Tiran nga datë 14-17 Qershor 2022, po ashtu kryesi është njoftual lidhur me takimet e online të Komieti Rinor të ESPU-së. Takimi ishte konstruktiv dhe u dakorduam që formati i tillë i takimi të vazhdoj edhe më tutje.

0
Creative Theme