Lajme dhe Ngjarje

Komunikatë për media

Posted by:

Kërkesë për Qeverinë e Republikës së Kosovës

Të nderuar/a,

Pasi që nuk po mundemi me komuniku ndryshe, meqenëse nesër është mbledhja e Qeverisë së Kosovës për masat mbrojtëse të ndërmara për punëtorët shëndëtësor ju lutem të merrëni në konsiderat këto dy çështje:

1.Në shtesat të cilat i keni paraparë për punëtorët shëndetësor të përfshihen dhe punëtorët ndihmës sanitar siç janë:

Shërbimet teknike, punëtorët e pastrimit, sigurimit, punëtorët e kuzhinës etj.

Siç e dini sistemi shëndetësor funksionon si një zingjirë i tërë.

2.Ju lutemi urgjentisht të na tregoni cilat masa mbrojtëse i keni bërë për punëtorët shëndetësor, sa keni kapacitete për këtë, me qëllim të mos veprojm kryenëvete me masat tona (Sindikaliste) për mbrojtjen e shëndetit tonë në punë, në mënyrë që të Ju ofrojmë shërbime popullatës tonë.

 

Me respekt,

FSSHK

0
Creative Theme