Lajme dhe Ngjarje

Komunikatë për media

Posted by:

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës pas njoftimit me Vendimin e Qeverisë të datës 11 Mars 2020  për masat parandaluese në funksion të mbrojtjes Coronavirus Covid-19 në përputhje me nenin 1 të këtij vendimi me të cilin ndërprehet procesi edukativoarsimor në institucionet arsimore publike dhe private nga data 12 Mars 2020 deri me 27 Mars 2020. Me rekomandim që të lirohet njëri prind nga puna(kjo masë nuk vlen për punëtorët shëndetësor dhe për punëtorët në sektorin e sigurisë), shpreh brengën njerëzore për punëtorët shëndetësor të cilët janë bashkëshort dhe të punësuar në institucione shëndetësore e numri I tyre në bazë të hulumtimit nga FSSHK është rreth 37%, duke kërkuar që për të njejtit të kihet parasysh situata sepse  janë prindër të fëmijëve të cilëve iu duhet përkujdesje andaj kërkojmë që të zbatohet vendimi për njërin prind, apo në rastin  e mundur të bëhet riorganizimin i punës në mënyrë që njëri prind të kujdeset për fëmijët e tyre.

Punëtorët shëndetësor gjithmonë janë treguar të gatshëm, profesional, efektiv në respektimin e vendimeve madhore e sidomos në raste të tilla kur vendi ynë por edhe mbarë globi po përballet me Pandeminë e shkaktuar nga Corona Virus Covid-19,por masat përjashtuese nuk mund të vijnë në shprehje kur kemi të bëjmë me kujdesin ndaj fëmijëve tanë.

Andaj ftojmë Qeverinë e Kosovës, Ministrinë e Shëndetësinë,të gjitha institucionet shëndetësor që të trajtojnë me seriozitet dhe të jenë të arsyeshëm në rastet e tilla.

Me respekt,

FSSHK

0
Creative Theme