Lajme dhe Ngjarje

Ftesë për ofertë

Posted by:

Furnizimi me pajisje personale mbrotjëse për  ekipet mobile  të punëtorëve  shëndetësor të angazhuar në pika kufitare të Republikës së Kosovës

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës-FSSHK në bashkëpunim me Solidar Suisse Kosova në vazhdën e përpjekjeve për të kontribuar rreth ballafaqimit me nevoja konkrete të punëtorëve shëndetësor gjatë Pandemis COVID-19 përmes  Projektit Personal protective equipment for Health ëorkers on COVID-19 on Kosovo’s   Border Crossings” do të furnizojë punëtorët shëndetësor të angazhuar në ekipe mobile pranë pikave kufitare të Republikës së Kosovës me pajisje personale mbrojtëse(overall PPE), andaj shpall ofertë për furnizim  për këto pajisje.

FSSHK fton të gjithë Operatorët Ekonomik të shprehin interesimin për furnizimi me pajisje personale mbrojtëse sipas specifikave në tabelën nr. 1.

Artikulli :           Rroba një përdorimshe(PPE)

Oferta duhet të përmbaj përshkrimin e përmbajtjës së rrobave për një pale, çmimin, sasinë në stok si dhe kushtet e liferimit.

Kushtete e përzgjedhjës:

  • Çertifikata e biznesit dhe kopja e llogarisë bankare,
  • Profili i kompanisë,
  • Një referencë të punës,
  • Oferta financiare

Afati i dorëzimit deri me  17.04.2020

Oferat duhet të dërgohen në  email: info@fsshk.eu , adresë zyrtare e FSSHK-së.

Për shkak të gjendjes emergjente shëndetësore të krijuar si pasojë e Pandemisë COVID-19 FSSHK është detyruar që të shkurtojë afatin e dorëzimit të ofertave nga ana e Operatorëve Ekonomik si dhe të gjitha procedurat e prokurimit do të kryhen online.

Ftesë per ofertë 13.04.2020

0
Creative Theme