Lajme dhe Ngjarje

Solidarizimi me Grevën e Përgjithshme të FSSHK-së

Posted by:

Pas njoftim të Sindikatave si motra në lidhje me Grevën e Përgjithshme të FSSHK-së kanë arritur përkrahjet e para nga ESPU (Europian Public Service Union) Bruksel dhe TEHY(The Union of Health and Social Care Profeessionals) Finlandë.

I falenderojmë të gjithë për përkrahjen e vazhdueshme!

0
Creative Theme