Lajme dhe Ngjarje

Sindikatat dorëzuan kërkesën e përbashkët në Gjykatën Kushtetuese

Posted by:

Kërkohet revokimi i masës së përkohshme për pezullimin e Ligjit të Pagave

Pas takimit me Avokatin e popullit SBASHK-u, Sindikata e Shëndetësisë, e Policisë, e Doganës dhe ajo e Zjarrfikësve kanë vazhduar me takimet e përbashkëta konsultative me qëllim që të ndërmarrin angazhime të përbashkëta dhe kanë përgatitur kërkesën e përbashkët dorëzuar sot në Gjykatën Kushtetuese me kërkesën që ajo të revokojë masën e përkohshme për pezullimin e Ligjit të pagave.

Për këtë angazhim këto 5 sindikata kanë informuar edhe Avokatin e popullit gjatë takimit me të dhe janë të bindur se Kushtetuesja do ta merr në shqyrtim këtë kërkesë dhe atë që Avokati i popullit e kishte proceduar bazuar në kërkesat e institucioneve arsimore të arsimit, që ishin nënshkruar nga anëtarët e SBASHK-ut dhe ishin dorëzuar në adresën e Institucionit të Avokatit të Popullit.
SBASHK, FSSHK-ja, SPK-ja, Sindikata e Doganës së Kosovës dhe ajo e Zjarrfikësve në takimin e sotëm, krahas aprovimit të kërkesës së përbashkët drejtuar Kushtetueses janë pajtuar që të vazhdohet me takimet konsultative me qëllim që angazhimet të jenë të përbashkëta lidhur me Ligjin e pagave, por edhe për çështje të tjera të rëndësishme për anëtarësinë e këtyre 5 sindikatave, që përfaqësojnë të punësuarit në sektorë shumë të rëndësishëm.

 

0
Creative Theme