Lajme dhe Ngjarje

Njoftim për anulim të Kontratës nr.10/21 të datës 09.08.2021

Posted by:

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës njofton se ka ANULUAR Kontratën me nr.10/21 të datës 09.08.2021 në mes të FSSHK-së dhe SH.P.K. Audit Office kompani për Auditim të Jashtëm,pas njoftimit nga ana e SH.P.K Audit Office me seli në Prishtinë se nuk e kanë vazhduar procesin e licencimit të Kompanisë,me qrast FSSHK-së i pamundësohet kryeja e Auditimit të Jashtëm për vitin 2021,kërkesë kjo e përcaktuar në bazë të Ligjit  nr. 04/L-011 për organizimin sindikal neni 21 paragrafi 3.

0
Creative Theme