Lajme dhe Ngjarje

Komunikatë për media

Posted by:

Kryesia e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës dje në mbledhjen e mbajtur njofton anëtarësinë e gjerë se FSSHK nuk do të ndërmerr asnjë veprim sindikal rreth Ligjit mbi Pagat përderisa zyrtarisht nuk do të pranojë shtojcat e Ligjit apo tabelat me koeficienta.

FSSHK nuk mund të paragjykojë në asnjë moment se si do të duken ato tabela,prandaj nuk do të ndërmerr asnjë veprim sindikal,posa FSSHK të pranoj zyrtarisht tabelat do ti thërret organet e veta, për ti shqyrtuar me kujdes dhe do të reagojë me kohë.

Njëherit Kryesia e FSSHK-së kërkon nga Shoqatat e ndryshme që të përmbahen nga veprimet sindikale që mos ta dëmtojnë procesin.

 

Me respekt,

Kryesia e FSSHK-së

 

0
Creative Theme