Archive for April, 2016

Takim me përfaqësuesin e organizatës ARCHIDATA

Posted by:

Prishtinë-20.04.2016-Nënkryetarin I FSSHK-së Blerim Delija priti në takim përfaqësuesin e organizatës ARCHIDATA Z. Bohuslav Pokorny  dhe znj. Vatra Basha.

Gjatë këtij takimi z. Pokorny njoftoi në lidhje me projektin të cilin janë duke e zhvilluar në Kosovë në lidhje me harmonizimin e legjislacionit të BE-së me legjislacionin e Kosovës në fushën e kushteve të punës dhe sigurisë në punë.

Në takim u diskutua edhe për Këshillin  Ekonomiko Social gjegjësisht për amandamentin e Ligjit mbi KES-in duke marrë parasysh vërejtjet të cilat janë ...

Continue Reading →
0

Nënkryetari i parë i FSSHK-së Blerim Delija takon Ministrin e Shëndetësisë Dr. Imet Rahmani

Posted by:

Prishtinë 29.03.2016-Nënkryetari I parë I FSSHK-së Blerim Delija realizoi takim pune me Ministrin e Shëndetësisë Dr. Imet Rahmanin me të cilin u diskutan disa qështje të rëndësishme të cilat I ka ngritur FSSHK në periudha të ndryshme,qështjet konkrete të cilat u diskutuan në këtë takim ishin Kujdesi primar shëndetësor,Ligji për sigurime shëndetësore,Statuti I Spitaleve Rajonale dhe një sërë temash me interest ë përbashkët, siq janë pjesëmarrje në grupin punues për plotësim ndryshim të Ligjit për Shëndetësi si dhe udhëzimet administrative ...

Continue Reading →
0
Creative Theme