Lajme dhe Ngjarje

Trajnim per Lider te Rinj Sindikal

Posted by:

Duke filluar nga data 19-21 Tetor 2018 FSSHK ka organizuar trajnim dy ditor për Liderët e rinj Sindikal.

Hapjen e trajnimit e bëri Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla, me ç’rast i njoftoj te pranishmit për rendesinë e këtij trajnimi me theks te veqantë ndikimin e tijë ne zhvillimin e aktivitetit sindikal në edukimin e brezave të rinj (lider potencial).

Pjesëmarresit në këtë trajnim (e qe ishin nga te gjitha Regjionet) patën mundësin qe te perfitojnë njohuri te detajizuar lidhur me Biesdimet, Negociatat, Kotratën Kolektive,Kontratën Individuale dhe një sërë temash të cilat u trajtuan gjatë trajnimit.

Ligjerues ishte profesori i mirënjohur Dr. Minella Mano, pjesëmarresit u ndan shumë të kënaqur me formën e organizimit, ligjërimit si dhe me njohurit që perfituan. Në fund u mbajt edhe ceremonia e ndarjes së Certifikatave me ç’rast u bë edhe përmbyllja e këtij trajnimi.

 

0
Creative Theme