Lajme dhe Ngjarje

Takimi i Kryetarit të FSSHK-së Dr. Blerim Syla me Drejtorin e FES-it Zt. Frank Hantke

Posted by:

Me datë 12 Tetor 2017 Është zhvilluar takim pune mes Kryetarit të FSSHK-së  Dr. Blerim Syla dhe Drejtorit të FES-it Zt. Frank Hantke  lidhur me punën e Federatës së Sindikatave të Shëndëtësisë së Kosovës  dhe ngjarjeve të fundit në BSPK-ë.

Gjatë takimit është arritur një konkludim që bashkarisht  të punojmë në forcimin e rolit të Sindikatave në Kosovë dhe nevojën që këto të mbështeten nga faktori ndërkombëtar në këtë rast FES-in.

Njëherit e falënderojmë për bisedën e sinqertë Drejtorin e zyrave të FES-it në Prishtinë Zt. Frank Hantke .

0
Creative Theme