Lajme dhe Ngjarje

Takim me Përfaqësuesit e Odave te Profesionisteve Shëndetësorë

Posted by:

Ditëve te fundit FSSHK ka intensifikuar takimet me Përfaqësuesit e profesionisteve shëndetësorë na vazhdën e angazhimit për Projektligjin mbi Pagat. Ne kuadër te kësaj u zhvilluan takime me përfaqësuesit e Odes se Mjekëve, Odes se Infermiereve, Odes se Fizioterapeuteve, Odes se Stomatologeve , Asociacionin e Mjekeve Familjar etj. Pas diskutimeve qe u zhvilluan te gjithë njëzëri u dakorduan qe është momenti i fundit qe punëtorit shëndetësorë ti jepet vendi i merituar dhe propozimet e dërguar nga ana e FSSHK janë ato qe e rangojnë punëtorin shëndetësorë aty ku e ka vendin.

Fillimisht më lejoni të ju bëj të qartë se ne jemi të interesuar dhe kemi punuar nga  Janari që ky Projektligj të kalojë(kemi marr pjesë në të gjitha takimet e ftuara nga Ministria e Administratës Publike, jemi konsultuar me punëtorët shëndetësor në gjithë vendin, kemi marr pjesë në tryeza diskutimi për këtë Projektligj, kemi qenë pjesë e Grupit Punues të formuar nga Ministria e Administratës Publike).

Përfundimisht bazuar në dispozitat ligjore të këtij Projektligji neve kërkojmë që të merren për bazë kërkesat e punëtorëve shëndetësor.

Edhe pse nuk jemi të kënaqur me mënyrën e rangimit në tabelarin aktual të  paraqitur në  Projektligj, më poshtë I gjeni propozimet tona :

 1. Për Mjek
  • Mjek specialist të gjitha lëmijëve-koeficienti 6.00 ndërsa klasifikimi tjetër të bëhet me akt të brendshëm nga Ministria së Shëndetësisë.
 2. Mjek në specializim-koeficienti 4.5
 3. Mjek I përgjithshëm/ Stomatolog I përgjithshëm /Farmacist klinik-koeficienti 4.00
 4. Infermier bachelor-koeficienti 2.7
  • Bachelor i Infermierisë
  • Bachelor i Mamisë
  • Bachelor i Fizioterapisë
  • Bachelor I Biokimisë Laboratorike
  • Baçelor në Teknik I Lartë Laboratori
  • Bachelor në Pedagogji Profesionale në Shëndetësi / Fusha Profesionale Infermieri
  • Bachelor I Radiologjisë Diagnostike
  • Bachelor I Radiologjisë
  • Infermiere e Lartë e Përgjithshme
  • Teknike e Lartë e Laboratorit
  • Teknike e Lartë e Radiologjisë
  • Laborant i Lartë-Dentar, 4 sipas ISCED
  • Laborant I Lartë Mjekësor
 5. Infermier të përgjithshëm- koeficienti 2.2
  • Infermier I Përgjithshëm
  • Mami
  • Teknik i fizioterapisë
  • Teknik i Farmacisë
  • Teknik Laborant
  • Motër Pediatrike
  • Asistente e stomatologjisë
  • Teknik i Fizioterapisë
  • Motër Akusherike
  • Teknik i Pediatrisë
  • Teknik i Radiologjisë
  • Teknik i Dhëmbëve
  • Teknik i Gjinekologjisë
  • Teknik i Anestezisë
  • Teknik i Optikës
  • Tenik i Fitnesi dhe Nutricionit
  • Teknik Sanitar
  • Infermier Familjar
  • Ndihmës Infermier-Mami
  • Ndihmës Kërkimtari në Biologji-Kimi
  • Laborant i Kimisë
  • Hemato-Histologjik
  • Laborant I Mikrobiologjisë
  • Laborant Mjekësor
  • Asistent I kujdesit social shëndetësor
  • Audiometrist
  • Motër Medicinale – Pediatri
  • Anestezist-Pavarur
  • Teknik laborant I Bio-Kimisë
  • Laborant biologjisë-kimisë
 1. Psikologët klinik-koeficienti te caktohet ne bazë te specifikave te punës.

Gjithashtu këtij propozimi i bashkëngjitet edhe arsyetimi në lidhje me kategorinë e stafit të mesëm të cilët nuk ka mundur të kryejë studimet Bachelor pasi që në të kaluarën nuk kanë ekzistuar institucionet edukativo-arsimore(po ju rikujtojmë që Fakulteti për Infermier dhe drejtime të tjera është hapur në vitin 2003) të barazvlerësohen me koeficientin 2.7 si dhe shkrirja e shtesës në pagë prej 44 euro.

 

 

 

0
Creative Theme