Lajme dhe Ngjarje

Komunikatë për media

Posted by:

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovë duke qenë pjesë përbërëse e Komitetit për Corona Virus Covid-19 dhe nga informatat e marra nga terreni përmes Liderëve Sindikal në lidhje me mungesën e theksuar të pajisjeve personale mbrotjtëse për punëtorët shëndetësor duke filluar nga dorëzat, maskat, rrobat dhe gjitha pajisjet përcjellëse i është drejtuar me kërkesë/lutje Sindikatave si motra në Europë(EPSU) dhe atyre në Turqi, nga, të cilat ka kërkuar që të ndihmojnë Kosovën respektivisht punëtorët shëndetësor që të furnizohen me këto pajisje personale mbrotjëse me qëllim të ofrimit të shërbimit për pacientët eventual të prekur me Corona Virus Covid-19 dhe gjithë të tjerëve duke pasur paraprakisht mbrotje personale për shëndetin e tyre.

Gjithashtu FSSHK është e gatshme që nga Fondi i vet të ndaj mjete të konsiderueshme për blerjen e tyre vetëm e vetëm që punëtorët shëndetësor të jenë të sigurt .

 

Me respekt,

FSSHK

0
Creative Theme