Lajme dhe Ngjarje

Info Magazinë-Kryetari i FSSHK Dr.Blerim Syla, Sekretari i Përgjithshëm në MSH-së Naim Bardiq, dhe Drejtori i Kolegjit Heimerer Petrit Beqiri me temë “Migrimi profesional i mjekëve kosovarë për në Gjermani”

Posted by:

0
Creative Theme