Lajme dhe Ngjarje

FTESË PËR OFERTË

Posted by:

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës bënë ftesë për palët e interesuara për dorëzimin e ofertave për Operator Ekonomik të Telefonisë Mobile për nevojat e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.

Ofertuesi duhet të kenë:

Pako të ofertave për numrat Postpaid dhe Pripaid

Operator duhe te kenë licenës të operimit brenda Kosovës dhe të ketë shtrirje në të gjithë Kosovën

Ftesa për ofertë do të jetë e hapur pesë (5) nga dita e publikimit në shtypin ditor.

Të gjithë të interesuarit duhet të dorëzojnë ofertën me dokumentacionin përcjellës në Zyrën Qendrore të FSSHK-së me adresë: Rr. Mustaf Kruja , Kati-5 Nr.17 , 10000 Prishtine deri me datë 29 E Marte 2021 ose në email info@fsshk.eu, numri kontaktues 045/588-902 ose 038/726-246.

 

0
Creative Theme