SINDIKATAT

Ndonëse, në krahasim me kushtet momentale në vendin tonë, organizimi sindikal ka çalime dhe problem të shumta, mund të themi me plotë përgjegjësi se FSSHK-ja paraqet një fenomen të rrallë sindikal I cili është I ngritur në kapacitetet e nevojshme për të ndërmarr aktivitete sindikale në interes të punëtorëve shëndetësorë.

KRYESIA

Të gjitha informatat rreth anëtarëve te sindikatës

LAJMET E FUNDIT

REVISTA TRIBUNA

Të gjitha numrat e revistës.

Zyra Qendrore e FSSHK-se

Rr.Mustaf Kruja Z4-S3,
Kati-5 Nr.17,
10 030 Prishtine.

+381 (0) 38 726 246