Këshilli Drejtues i FSSHK-së udhëhiqet nga:

Dr. Jahir Lajçi

Kryetar i Këshillit Drejtues

Dr. Jahir Lajqi – U lind më 20.09.1956 në pejë, ku edhe kreu shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Fakultetin dhe specializimin e përfundoi në prishtinë, pranë fakultetit të mjeksisë në Universitetin e Prishtinës. Ka punuar për vite me radhë në QMF – III në Pejë në cilësinë e Gjinekolog – obstetër.

Si aktivist i shquar sindikal, ka filluar aktivitetin që nga fillimi i organizimit sindikal në shëndetësi, ndërsa si lider sindikal figuron nga viti 2006, ku zgjedhet si kryetar i Sindikatës së QMF – Pejë, duke u zgjedhur nga Këshilli Drejtues i kësaj sindikate, pas dorëheqjes së Dr. Besnik Ibraj.

Më 30.09.2009, në kuvendin zgjedhor të sindikatës QMF-Pejë, Dr. Jahir Lajqi e konfirmoi mandatin e dytë në krye të sidnikatës, ku iu besua edhe një mandat.

Tani në federatë ushtron funksionin e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Federatës, dhe shquhet me aktivitetin e tij sindikal, duke luftuar gjithnjë për mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të punëtorëve shëndetësor në mbarë Republikën e Kosovës.