Raporti vjetor i punës për vitin  2016

Raporti vjetor i punës  Janar-Shtator  2015

Raporti  vjetor i punës Tetor- Dhjetor  2015

Raporti vjetor i punës për vitin  2014

Raporti vjetor i punës për vitin  2013

Raporti vjetor i punës për vitin  2012